N.47 Pakan

About Pakan

If you want to go fast go alone, if you want to go far – go together.

DUN N.47 PAKAN (P.209 JULAU) LAPORAN STATUS LIPUTAN INTERNET.pptx
N.47 Pakan

Pakan's Heritage

Daerah Pakan merupakan satu daerah pentadbiran di Bahagian Sarikei, Sarawak yang meliputi kawasan seluas 924.6km persegi. Pekan Pakan terletak sejauh 45km dari Bandar Sarikei. Sejak tahun 1973, Pejabat Daerah Kecil Pakan adalah di bawah pentadbiran Daerah Julau, Sarikei.

Setelah YB Tan Sri menjadi ADUN Pakan, beliau telah berusaha keras untuk memajukan Pakan. Di atas usaha gigih beliau selama dua penggal Daerah Kecil Pakan telah dinaiktaraf untuk menjadi daerah penuh pada 1hb Mac 2002 iaitu pada penggal ketiga beliau sebagai ADUN.

Pentadbiran Daerah Pakan telah diketuai oleh 6 orang Pegawai Daerah. Pegawai Daerah Pakan sekarang ialah Encik Seroji Bin Ludin ( 011-19396677) sejak 1 April 2017 hingga sekarang.